Hazard&Partners - älykästä hoivaa

Uutta Eloa -hyvinvointikeskus on sosiaali-, terveys- ja kulttuuriuudistus SOTKU:n Vantaanjoki-Kehä 1 -hoivapiirin luotettu pilottipalveluntarjoaja. Alta voit tutustua Uutta Eloa -hyvinvointikeskuksen edistyksellisiin palvelukonsepteihin ja siirtyä algoritmiavusteiseen ajanvaraukseen. Valikosta voit tutustua myös LaatuVeri-kauppaan, jossa tarjolla on verituotteita kotimaisesta, takuutuotetusta klassisen muusikon verestä.

 
 
nik-shuliahin-251237-unsplash(1).jpg

Akkelerationistinen psykoterapia

Akkelerationistinen psykoterapia on speed datingista vaikutteita saanut terapiasuuntaus, joka pyrkii mahdollisimman tehokkaasti paikallistamaan ja eliminoimaan yksilölle haitalliset ajattelutottumukset ja tunteet. Terapiatyöskentely on käytännönläheistä ja se pohjautuu vahvasti holististen psyykelääkkeiden ja
tekoälyavusteisen mieleenkajoamisen yhteisvaikutukseen. Akkelerationistisen psykoterapian voi suorittaa 15 minuutissa, ja sen katsotaan vastaavan viiden vuoden psykoterapiaa vähemmän kehittyneiden terapiasuuntausten parissa.

 
piron-guillaume-367208-unsplash.jpg

Elinluovutuskortti

Elinluovutuskortti oikeuttaa haltijansa saamaan elinluovutuksia niiltä henkilöiltä, jotka ovat joutuneet hänen kanssaan samaan onnettomuuteen ja joilla ei itsellään ole elinluovutuskorttia tai joiden kortti on arvoltaan haltijan korttia alempi. Myymme pronssi-, hopea- ja kultakortteja. Lastenkortteihin on mahdollista valita jokin kolmesta eri eläinhahmosta.

 
rawpixel-666932-unsplash.jpg

Kauneusleikkausten tarpeen arviointi

Kauneusleikkausten tarpeen arviointi kuuluu jokaiseen Hazard&Partnersin hyvinvointikeskuksessa suoritettavaan lääkärin vastaanottokäyntiin. Tekoälymme arvioi potilaan kasvonpiirteiden ja kehonmuotojen korjaustarpeen, ja kiireellisimmissä tapauksissa potilas voidaan ohjata leikkaussaliin suoraan vastaanotolta.